TEXTIELOPHALING TEN VOORDELE VAN KINDEREN

Over de vzw

VZW De Kindervriend werd op 27 april 2004 opgericht door 4 mensen die de hoofden bij elkaar staken, zijnde:
Hermans Eddy, de voorzitter.
Mortelmans François, de ondervoorzitter.
Peetermans Robert, de penningmeester.
Van Buul Armand, bestuurslid.

Kinderen zijn de toekomst en daar dragen wij zorg voor

De werking van onze vereniging wordt gedragen door verschillende vrijwilligers, die er vreugde uithalen door in en voor de kindertehuizen diverse festiviteiten te organiseren. Onze vereniging heeft tot doel financiële en materiële steun te bieden aan instellingen die zich inzetten en/of zich bezig houden met hulpbehoevende kinderen. VZW De Kindervriend is een organisatie met een hart voor kinderen en bejaarden. Kinderen zijn de toekomst en daar dragen wij zorg voor, deze boodschap geven we u mee in onze organisatienaam VZW De Kindervriend.

De talrijke tehuizen waar wij voor werken situeren zich over gans België, maar de meerderheid bevindt zich grotendeels in Vlaanderen. In kindertehuizen of gezinsvervangende tehuizen worden dagelijks duizenden kinderen opgevangen die hier tijdelijk of permanent, door de beslissing van de ouders of jeugdrechter,noodgedwongen moeten verblijven. In de eerste plaats gaat onze bijzondere belangstelling specifiek uit naar deze kinderen. Vooral omdat onze organisatie vindt dat elk kind recht heeft op een zorgeloze jeugd. Men vergeet maar al te vaak dat kinderen die in een normaal huisgezin opgroeien eigenlijk geluksvogels zijn, vooral omdat zij niets tekort komen, niet op gevoelsmatig vlak, noch op materieel of financieel vlak. Zij krijgen alle kansen om een mooie basis te leggen voor hun toekomst en dit dankzij de goede zorgen van hun ouders.

Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend, doch er zijn andere kinderen waar dit niet zo voor is. Kinderen zijn er zich niet altijd van bewust en misschien is het als ouder geen slecht idee om hen via deze weg er eens attent op te maken dat niet elk kind die kansen krijgt die zij hebben en vooral omdat dit ook kinderen kunnen zijn uit hun eigen omgeving. VZW De Kindervriend zet zich in voor de financiële en materiële ondersteuning van kindertehuizen die zulke kinderen opvangen. Regelmatig organiseert zij ook activiteiten en korte vakanties voor deze doelgroep.

Hoe komt het dat er duizenden kinderen verblijven in tehuizen en dit u weinig of niet bekend is? Er heeft lang een negatief beeld bestaan over deze sector. Ook de media kan deze problematiek moeilijk belichten omdat er een wet op de privacy bestaat die de kinderen en hun ouders beschermd. Er mogen geen foto’s genomen worden van de kinderen of namen vermeld, dit in het belang van het kind om zo hun toekomst alle kansen te geven en de ouders nog meer leed te besparen. Uit onze persoonlijke ervaring en dagelijkse omgang in werking met kindertehuizen, waarvan er in Vlaanderen alleen al 313 zijn, kunnen wij u zeggen dat de beroepsmensen die de kinderen opvangen, begeleiden en ondersteunen, het beste van zichzelf geven om deze kinderen een zo aangenaam mogelijk verblijf te bezorgen.

Waarom dienen deze kinderen opgevangen te worden? Er kan tijdelijk opvang nodig zijn voor het kind wegens b.v.: financiële problemen, ziekte , sterfte, kortom problemen die zich acuut aanbieden en die ouders niet in staat stellen optimaal zorg te dragen voor het kind gedurende een bepaalde periode. Indien een kind door de jeugdrechter doorverwezen wordt om opgevangen en geplaatst te worden voor tijdelijke of permanente begeleiding naar een kindertehuis dan kunnen de problemen vaak nog andere oorzaken kennen zoals b.v.: verwaarlozing, mishandeling, seksueel misbruik. Vooral deze laatste groep kinderen groeit elke dag nog en heeft nood aan uw steun!

Kinderen zijn vaak het slachtoffer van een problematische opvoeding of de dupe van een snel groeiende veeleisende maatschappij.

Dit alles kunnen wij enkel verwezenlijken dank zij uw gulle giften van kledij, speelgoed, schoeisel, enz …

Waarvoor wij U langs deze weg bij voorbaat reeds bedanken voor deze steun die u ons bezorgd.

Namens het bestuur VZW De Kindervriend,
De voorzitter,
Hermans Eddy.

Design by Anthe, Hiên, Demi & Ellen

VZW de kindervriend All Rights Reserved © 2021